აქტიური

86

აქტიური რაიმე საქმიანობის მხურვალე მონაწილე‚ ენერგიულად მოქმედი; ენერგიული

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართული ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია თითები, ხელები ეხება  მკერდს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.