აყოლა

27

აყოლა  _  სხვისი ზეგავლენის ქვეშ მოქცევა და მოქმედება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ყური“_ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია წინ, წრიულად მოხრილი თითებით გამოსახულია ღია წრე, ხელი მიდებულია ყურთან; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი „აყოლა“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ხელები წინ და ზევით მოძრაობს. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.