აფრა

75

აფრა     იალქანი, ხომალდის ან ნავის ანძაზე მიმაგრებული საგანგებო ტილო ხომალდის ასამოძრავებლად ქარის ძალის გამოყენებით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია გაშლილი თითები და სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელი წინ მოძრაობს სინქრონულად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.