აფხაზეთი

77

აფხაზეთი საქართველოს ისტორიული სამთავრო, იმიერსაქართველო

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება გამეორებადი, წრიული მოძრაობა საფეთქელთან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.