ალბათობა

albaToba

ალბათობა  _  რისიმე განხორციელების შესაძლებლობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ალბათ“ _ ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა გაშლილი ხელისგული გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითით ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.