ახსნა

63

ახსნა _  რამის რაობის გაგება, გარკვევა, გამოცნობა, განმარტება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები, შუა და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ბოლო ფაზაში თითები ფართოდაა გაშლილი. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.