ახლომახლო

61

ახლომახლო  _ ახლო, მახლობლად მყოფი, მახლობელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება ცხვირის წვერს, შემდეგ ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგული იმავე კონფიგურაციით და ხელი წინ მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.