ახლა

019

ახლა  _  ამჟამად, ამ მომენტში, ლაპარაკის დროს, ამჯერად

 

ორხელიანი, სიმეტრიული სტატიკური ჟესტი, ხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერი და ნეკი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელი ქვევით ეშვება სინქრონულად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.