აღქმა

23

აღქმა _ ობიექტური სინამდვილის ცნობიერებაში ასახვის პროცესი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“ /„გონება“ –  ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითი საფეთქელთან ეხება შუბლს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აღქმა“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, სრულდება  მოძრაობა უკან, სხეულისკენ და ბოლო ფაზაში თითები ოდნავ მოხრილია ფალანგებში. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.