აღნიშვნა

17

აღნიშვნა  _  ჩანიშვნა, ნიშნის დასმა, გარკვეული ნიშნით გამოხატვა, გამოსახვა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად,

ხელი ხაზავს აღნიშვნის ნიშანს. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.