აღება

95

აღება დაპყრობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ და ქვევით, ბოლო  ფაზაში თითები მუშტადაა შეკრული.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.