ვინ

9

ვინ      კითხვითი ნაცვალსახელი, იხმარება მხოლოდ ადამიანის მიმართ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი,  წინ და მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.