ცვარი

4

ცვარი  _ ნამი, ტენიანი ჰაერის გაცივების შედეგად საგანთა ზედაპირზე გაჩენილი წვრილი წვეთები

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.