ცალკე

2

ცალკე  _   სხვებისაგან მოშორებით, განკერძოებით, განცალკევებით

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია მარცხნივ, მარჯვენა ხელი ზედ ადევს მარცხენას და რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს მარჯვნივ და ზევით.  ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.