თმა

4

თმა  ადამიანის თავზე ამოსული ძაფისებური ნაზარდი

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელი ეხება თავს თმებზე. ჟესტი წარმოდგენილია თავის დონეზე.