ჭარხალი

29

ჭარხალი  _  წითელი ფერის ბოსტნეული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წითელი“ _  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და საჩვენებელი თითი ეხება ტუჩებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „(ჭარხლის) ფორმა“ / „მრგვალი“ _  ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი, ზევით მიმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.