შეურაცხყოფა

10

შეურაცხყოფა  _  უპატიოდ, უხეშად, არასაკადრისად მოპყრობა,  დამდაბლება, დამცირება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია მარცხნივ, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ და ქვევით, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.