სამასი

10

სამასი _  რიცხვი 300, სამჯერ ასი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილია ცერი, შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ბოლო ფაზაში გაშლილი თითები ფალანგებში მოხრილია. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.