რამოდენა

6

რამოდენა  _   რა სიდიდისა, რა ზომისა; რა დიდი, როგორი დიდი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რამდენიმე“ _ ზევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ხელის თითები იშლება თანმიმდევრობით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბევრი“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, ხელი ეხება ლოყას და მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.