პროცესი

9

პროცესი _   განვითარების მომდევნო საფეხურთა კანონზომიერი მონაცვლეობა,  ცვლილებათა თანმიმდევრობა, რისამე მიმდინარეობა, მსვლელობა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.