პირამიდა

53

პირამიდა  _  გეომეტრული ფიგურა, მრავალწახნაგა სხეული, რომლის ფუძე მრავალკუთხედს წარმოადგენს, წახნაგები კი – საერთო წვეროს მქონე სამკუთხედებს;  2. უზარმაზარი ქვის აკლდამა ( ეგვიპტელი ფარაონების)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით და ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული თითების წვერებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება ზევით მიმართული დაახლოებითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარცხნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარჯვნივ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.