მუდამ

10

მუდამ   ყოველთვის, ნიადაგ, მარად, ერთთავად, განუწყვეტლივ, სულ

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენას. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.