მოხუცი

5

მოხუცი   სიბერეში შესული, მოხუცებული, დაბერებული, ბებერი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული სახისკენაა მიმართული, თითები შეკრულია მუშტად, ხელი ლოყას ეხება და ქვევით მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.