მეტსახელი

5

მეტსახელი     ზედმეტი, შერქმეული სახელი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ზევიდან ადევს მარცხენა ხელისგულს, მომდევნო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით ზევით განთავსებულია მარჯვენა ხელისგული, ხელი ეშვება ქვევით და ეხება გაშლილი თითებით ზევით  მიმართულ მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.