მეტიჩარა

10

მეტიჩარა  არამკითხე, სხვის საქმეში ჩამრევი, მატრაკვეცა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია წინ, ცერისა და საჩვენებელი თითის წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი, მონაცვლეობითი მოძრაობა  ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.