მათ

1

მათ   „ისინი“ ნაცვალსახელის მოთხრობითი, მიცემითი და ნათესაობითი ბრუნვების ფორმა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ზევით და სხეულისკენაა მიმართული, გაშლილი, ერთმანეთთან შეტყუპებული და ფალანგებში ერთად მოხრილი თითები ზევით მიემართება, ხელი წინ მოძრაობს. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.