კრიტიკა

2

კრიტიკა  _   გარჩევა, განსჯა, ღირსება-ნაკლოვანებების შეფასება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, წინ  მიმართულია მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან და მარჯვენა მაჯა ზემოდან ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.