კორპუსი

10

კორპუსი _  ცალკეული შენობა-ნაგებობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ჩაკეცილი ცერით, გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, სრულდება მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.