ხშირი

4

ხშირი _  1. ახლო-ახლო, ზედიზედ ამოსული, მიჯრილი; 2. რაც ზედიზედ მეორდება,  მრავალგზისი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება და წრეს კრავს, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება კლაკნილი ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.