ხელფასი

37

ხელფასი _   შრომის გასამრჯელო, სამუშაო ძალის ფასი, შრომის ფასი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა, არათითი და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი  წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.