ღონიერი

7

ღონიერი  _ დიდი ღონის მქონე, ძლიერი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია მხრებთან განთავსებული ხელისგულები გაშლილი და სხეულისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება ზევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.