გალაშქრება

2

გალაშქრება    ვინმეს წინააღმდეგ სალაშქროდ, საომრად გასვლა, ბრძოლის ატეხა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ფართოდ გაშლილი თითებით  ხელისგულები მიმართულია ქვევით, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.