გახმაურება

5

გამაურება 1.ხმის გამოცემა, ხმაურის დაწყება; 2. გამომჟღავნება, გავრცელება (რაიმე ამბისა…)

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სახისკენ მიმართულია ხელისგული, ცერი და შუა თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, რკალური ტრაექტორიით სრულდება წინ მიმართული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.