გადიდება

3

გადიდება  გაზრდა, გაბევრება, დიდად ქცევა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სახის წინ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით გამოსახულია ღია წრე, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება განსვლითი მოძრაობა, მარჯვენა ხალი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ, ბოლო ფაზაში ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.