გადათქმა

5

გადათქმა   სიტყვის, ნათქვამის შეცვლა, უარყოფა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები თავისუფლად გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ქვევითაა, მარცხენა ზევით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა და ხდება პოზიციათა ცვლა, ბოლო ფაზაში მარცხენა ხელი ქვევითაა განთავსებული, მარჯვენა ზევით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.