გაბზარული

7

გაბზარული ბზარის მქონე, ის, რაც გაიბზარა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაბზარვა“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელი ქვევით მოძრაობს ტალღური ტრაექტორიით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.