ეს

5

ეს   ნაცვალსახელი, მიუთითებს პირველ პირთან ახლო მყოფ საგანზე

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი,  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ქვევით მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.