ბიჭი

95

ბიჭი  _   ყრმა, მამრობითი სქესის მოზარდი ადამიანი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელი საჩვენებელი თითით ეხება შუბლს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.