აბიტურიენტი

აბიტურიენტი  _    პიროვნება, რომელიც აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში   ორნაწილიანი ჟესტის  პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „სწავლა“ _ ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, შუა და საჩვენებელი თითების წვერებს ეხება ცერი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული სიტყვა-ჟესტი „მომზადება“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია საჩვენებელი და ცერი, დანარჩენი თითები შეკრული … Read more

Categories

აბზაცი

აბზაცი   _   ტექსტში შეწევით დაწყებული ახალი სტრიქონი   ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი „დაწყება“ _ ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია წინ, მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აღმართული, გაშლილი საჩვენებელი თითით მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და ზევით მიემართება; ჟესტის მეორე ნაწილია … Read more

Categories

აბდაუბდა

აბდაუბდა   _    უაზრო ლაპარაკი   ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ხელები ასიმეტრიულად, ერთმანეთის თანმიმდევრობით შიდა რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს ზევით-ქვევით და ბოლო ფაზაში მარჯვენა ხელი ზემოდან ადევს მარცხენას. ჟესტი  წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

Categories

აბანო

აბანო   _    საბანაოდ  განკუთვნილი ადგილი ან მოწყობილობა   ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელები მსუბუქად ეხება სხეულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.  

Categories

აბაზანა

აბაზანა  _  საბანაოდ  განკუთვნილი ჭურჭელი ან ადგილი   ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელები მსუბუქად ეხება სხეულს, მომდევნო ფაზაში ფართოდ გაშლილი თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.  

Categories

აალება

  აალება  _    ცეცხლის ალის მოდება   ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, ნეკი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ და თან ხელები ზევით მიემართება მკერდის დონიდან მხრებამდე. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.  

Categories