აფეთქება

71

აფეთქება    1. ნგრევა‚ გამოწვეული ფეთქებადი ნივთიერების აალებით;  2. მოულოდნელი და თავშეუკავებელი გაბრაზება‚ ძლიერი განრისხება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ერთმანეთთან ახლოს მიტანილია ხელები, სწრაფად სრულდება ზევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ და ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.