შემაძრწუნებელი

10

შემაძრწუნებელი _  ძრწოლის მომგვრელი, შემზარავი, საშინელი, საზარელი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია ქვევით, მარცხენა მოხრილ იდაყვზე განთავსებული მარჯვენა ხელი ზევით გადაადგილდება, ბოლო ფაზაში მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და  მარცხნივ მიმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.

კატეგორია:

შეკრეჭვა

9

შეკრეჭვა  _ თმის შეჭრა, დამოკლება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია თავის დონეზე განთავსებული ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა და  საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

შეკრება

8

შეკრება  _ თავის მოყრა, შეგროვება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მხრების დონეზე განთავსებული ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება შიგნით მიმართული რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

შეკვრა

7

შეკვრა   _  თოკით, თასმით, წნელით ერთი-მეორეზე დამაგრება, დაკავშირება, შეერთება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მუშტად შეკრული თითებით და ცერზე შემოხვეული საჩვენებელი თითით ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა მარცხენა საჩვენებელი თითის გარშემო. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეკვეცა

6

შეკვეცა  _   შეჭრა, დამოკლება, შეკრეჭა, შემცირება, დაპატარავება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია ცერი და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ბოლო ფაზაში გაშლილი თითები ფალანგებში მოხრილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

შეკვეცა

5

შეკვეცა _   სახელოების აკეცვა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია  ქვევით, მარცხენა მაჯის ზევით განთავსებული მარჯვენა ცერი ეხება გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითების წვერებს, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა მაჯას და სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრულია მარჯვენა ხელის თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.

კატეგორია:

შეკაზმვა

4

შეკაზმვა   _  ცხენის სამგზავროდ მომზადება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური

სიტყვა-ჟესტი „ცხენი“ _ ხელისგულები მიმართულია  ქვევით, მარჯვენა ხელის გაშლილი შუა და საჩვენებელი თითები გარდიგარდმო ადევს მარცხენა ხელის გაშლილ და წინ მიმართულ საჩვენებელ თითს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად ორივე ხელზე, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უნაგირი“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითების წვერებს, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეკაზმვა

3

შეკაზმვა  _   საჭმლის შენელება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ჭამა“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან და ხელი ეხება ტუჩებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შეკაზმვა“ _  ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება შიგნით მიმართული რკალური ტრაექტორიის ორჯერადი მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეკავშირება

2

შეკავშირება  _ კავშირის გაბმა, ახლო ურთიერთობის დამყარება, შეერთება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ  მიმართულია მარცხენა ხელისგული, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, ორივე ხელის საჩვენებელი და ცერი თითები ჯაჭვურად ებმის ერთმანეთს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეკავება

1

შეკავება  _ შეჩერება, დაკავება, დაჭერა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „გონება“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და შუბლზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გამაგრება“ _ მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეთვისება

20

შეთვისება  _   შეთანხმებით ყოფნა, შეგუება, შეწყობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ზნე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი შუა და საჩვენებელი თითები ეხება შუბლს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მომდევნო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით ხელი ეხება ტუჩებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

შეთავაზება

9

შეთავაზება  _  თავაზით შეძლევა, მიწოდება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“ _ ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, ხელი თითების წვერებით ეხება საფეთქელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აღიარება“ / „გულიდან გადმოსვლა“ – სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ  მიმართული თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ, ხელები ეხება მკერდს და ბოლო ფაზაში ზევით  მიმართულია ხელისგულები გაშლილი, ფალანგებში ოდნავ მოხრილი, წინ მიმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის  დონეზე.

კატეგორია:

შევსება

8

შევსება  _  გავსება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, მარჯვენა ხელი წინ მოძრაობს და ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის  დონეზე.

კატეგორია:

შევიწროვება

7

შევიწროვება  დაავიწროვება, სიგანის მოკლება, ვიწროდ ქცევა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, შეტყუპებული და წრიულად მოხრილი თითების განლაგებით გამოსახულია ღია წრე, მარჯვენა ხელი ზევითაა განთავსებული, ორივე ხელით სრულდება მოძრაობა ქვევით და ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით მარჯვენა ხელი ზემოდან ადევს იმავე კონფიგურაციის მარჯვენას. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

შეერთება

6

შეერთება  _  ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირება, გამთლიანება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაერთიანება“ – ზევით მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელები მაჯაში ტრიალდება შიდა მიმართულებით, ბოლო ფაზაში ხელისგულები სხეულისკენაა მიმართული ქვევით დაშვებული თითებით, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „კავშირი“ _ წინ მიმართულია მარცხენა ხელისგული, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ერთმანეთზე გადაჭდობილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით ერთად სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია: