სილამაზე

72

სილამაზე  _   სასიამოვნო გარეგნობის, კარგი შესახედაობის ქონა, სიმშვენიერე, სიტურფე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ და ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი ცერი და საჩვენებელი თითი ეხება ლოყებს ნიკაპთან, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ქვევით მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.